ติดต่อ กยศ.

  • ติดต่อกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.)

ที่อยู่ :  เลขที่ 89 อาคาร เอไอเอ แคปปิตอล เซ็นเตอร์ชั้น 5-6
         ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กทม. 10400
โทรศัพท์  :  0-2016-4888  
โทรสาร   :  0-2016-4800


ติดต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

บมจ.ธนาคารกรุงไทย ฝ่ายบริหารโครงการภาครัฐ

อาคารสุขุมวิท ชั้น 14 เลขที่ 10 ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตย
เขตคลองเตย กทม. 10110
โทร. 0 2208 8699 โทรสาร 0 2256 8198

ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย ฝ่ายนโยบายรัฐ

66 อาคารคิวเฮ้าส์ อโศก ชั้น 12 ถนนสุขุมวิท 21 (อโศก)
แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กทม. 10110
โทร. 0 2650 6999 โทรสาร 0 2204 5016
 

สอบถามข้อมูลและข้อเสนอแนะ

ชื่อ - นามสกุล *
เลขที่บัตรประชาชน *
เบอร์โทรศัพท์มือถือ *
อีเมล์ *
รายละเอียด *

CAPTCHA Image
*
.