กิจกรรมกองทุน

กยศ. ร่วมกับ สพธอ. และ มศว. เตรียมนำร่อง การกู้ยืมเงินเพื่อการศึกษาแบบดิจิทั…

กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) ร่วมกับสำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) …

กยศ. ร่วมกับ สพร. เปิดให้บริการข้อมูลผู้กู้ยืม ผ่านตู้บริการอเนกประสงค์ภาครั…

กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) ร่วมกับสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) ในการเชื่อม…

กิจกรรม “กยศ. รวมใจ ปันโลหิต ต่อชีวิตเพื่อนมนุษย์” ณ สถาบันการจัดการปัญญาภิว…

กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) ได้ร่วมกับสถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ และสถานศึกษาในจังหวัดน…

อบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร “บทบาทของสถานศึกษาที่ดำเนินงานกองทุนเงินให้กู้ยืม…

กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ได้จัดอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร “บทบาทของสถานศึกษาที่ดำเนินงานกองท…

พิธีทำบุญตักบาตรพื่อถวายเป็นพระราชกุศล พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเ…

นายวิสุทธิ์ ศรีสุพรรณ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลัง เป็นประธานในพิธีทำบุญตักบาตรอาหารแห้งพระสงฆ์ …

ประชุมสัมมนาผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงานกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ประจำป…

​นายชัยณรงค์ กัจฉปานันท์ ผู้จัดการกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา เข้าร่วมงานประชุมสัมมนาผู้บริหารแ…

กยศ. จัดประชุมหน่วยงานราชการ เตรียมความพร้อมหักเงินเดือนชำระหนี้รองรับ พ.ร.บ…

กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) ร่วมกับกรมบัญชีกลางและกรมสรรพากร จัดงานสัมมนาการหักเงินเดือน…

กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) ร่วมกับสำนักงานศาลยุติธรรม เพื่อให้ค…

กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) ร่วมกับสำนักงานศาลยุติธรรม เพื่อให้ความรู้เบื้องต้นและประชาส…

การประชุมสัมมนา “นายจ้างมีหน้าที่นำส่งเงินตาม พ.ร.บ. กยศ. พ.ศ. 2560 ต้องทำอย…

กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ร่วมกับหอการค้าจังหวัดนครราชสีมาจัดการประชุมสัมมนา “นายจ้างมีหน้าที…

.