ข่าวประชาสัมพันธ์

กิจกรรมบริจาคโลหิต ณ มหาวิทยาลัยแม่โจ้

กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ร่วมกับ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี จัดกิจกรรมบริจาคโลหิต เพื่อน้อมอุทิศถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เนื่องด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ ที่พระองค์มีต่อพสกนิกรชาวไทยมากมาย ล้นพ้นหาที่สุดมิได้ เมื่อวันที่ 2-4 กุมภาพันธ์ 2560
.