ข่าวประชาสัมพันธ์

กิจกรรมบริจาคโลหิต ณ มหาวิทยาลัยนเรศวร

กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ร่วมกับ มหาวิทยาลัยนเรศวร จัดกิจกรรมบริจาคโลหิต เพื่อน้อมอุทิศถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เนื่องด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ ที่พระองค์มีต่อพสกนิกรชาวไทยมากมาย ล้นพ้นหาที่สุดมิได้ เมื่อวันที่ 18-20 มกราคม 2560
.