ข่าวประชาสัมพันธ์

กิจกรรมบริจาคโลหิต มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี

กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ร่วมกับ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี จัดกิจกรรมบริจาคโลหิต เพื่อน้อมอุทิศถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เนื่องด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ ที่พระองค์มีต่อพสกนิกรชาวไทยมากมาย ล้นพ้นหาที่สุดมิได้ เมื่อวันที่ 23-24 มีนาคม 2560
.