ข่าวประชาสัมพันธ์

กยศ. รวมใจปันโลหิต ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต

กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) ร่วมกับสถานศึกษาในจังหวัดภูเก็ต เหล่ากาชาดจังหวัดภูเก็ต และภาคบริการโลหิตแห่งชาติจังหวัดภูเก็ต จัดกิจกรรม “กยศ. รวมใจปันโลหิต ต่อชีวิตเพื่อนมนุษย์” ปีที่ 4 เพื่อน้อมอุทิศถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ระหว่างวันที่ 7-9 กันยายน 2560 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต
.