ข่าวประชาสัมพันธ์

นายชัยณรงค์ กัจฉปานันท์ ผู้จัดการกองทุนฯ เข้าร่วมในพิธีเปิดกิจกรรมบริจาคโลหิต ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต

นายชัยณรงค์ กัจฉปานันท์ ผู้จัดการกองทุนฯ เข้าร่วมในพิธีเปิดกิจกรรมบริจาคโลหิต โดยได้รับเกียรติจาก ผช.ดร.อรไท ครุธเวโช รักษาการอธิการบดี ม.ราชภัฏภูเก็ตเป็นประธานในการกล่าวเปิดงาน ร่วมด้วยนางสาวศิริมา ว่องสารกิจ ผู้แทนนายกเหล่ากาชาด จ.ภูเก็ต ตลอดจนคณะผู้บริหารจากสถานศึกษาในจังหวัดภูเก็ต และจังหวัดใกล้เคียง บุคลากรมหาวิทยาลัย ประชาชน นักศึกษา และนักเรียน เข้าร่วมเมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2561 ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต จ.ภูเก็ต

 
.