ข่าวประชาสัมพันธ์

CSR ปลูกป่าชายเลน

เนื่องในโอกาสวันสถาปนากองทุนฯ ครบรอบปีที่ 18 ผู้บริหารและพนักงานกองทุนฯ ร่วมกันทำกิจกรรมสาธารณะประโยชน์เพื่อสังคม(CSR) ปลูกป่าชายเลน เมื่อวันที่ 19 มีนาคม 2559 ณ เกาะธรรมชาติท่าข้าม(เกาะนก) อ.บางปะกง จ.ฉะเชิงเทรา
.