ข่าวประชาสัมพันธ์

พิธีทำบุญเลี้ยงพระ เนื่องในโอกาสครบรอบวันสถาปนากองทุนฯ


          นายชัยณรงค์ กัจฉปานันท์ ผู้จัดการกองทุนฯ เป็นประธานในพิธีทำบุญเลี้ยงพระ เนื่องในโอกาสครบรอบวันสถาปนากองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา พร้อมฟังบรรยายธรรมจากพระราชญาณกวี (ปิยโสภณ) แห่งวัดพระราม ๙ กาญจนาภิเษก เพื่อความเป็นสิริมงคลและสร้างขวัญกำลังใจในการทำงานให้แก่ผู้บริหารและพนักงานกองทุน เมื่อวันศุกร์ที่ 25 มกราคม 2562 ณ สำนักงานกองทุน ชั้น 6
 
.