ข่าวประชาสัมพันธ์

การส่งข้อมูลผ่านระบบ e-Audit

แจ้งการส่งข้อมูลผ่านระบบ e-Audit และการส่งคืนเงินของภาคการศึกษาที่ 1/2561...คลิก  
แจ้งการส่งข้อมูลผ่านระบบ e-Audit และการส่งคืนเงินของภาคการศึกษาที่ 3/2560...คลิก 
 แจ้งการส่งข้อมูลผ่านระบบ e-Audit และการส่งคืนเงินของภาคการศึกษาที่ 2/2560...คลิก  
​การดำเนินการระบบ e-Audit กองทุน กยศ. และกองทุน กรอ. 1/2560...คลิก


 
.