เว็บบอร์ด

หัวข้อ: ชำระนี้ก่อนกำหนด

ข้อความ
goodman mojozoft
ตอบ : 24 สิงหาคม 2561 เวลา 00:48:25 : ชำระนี้ก่อนกำหนด

คือว่าผมเป็นแบบชำระหนี้รายเดือน "ผู้กุ้กลุ่มไกล่เหลี่ย" 
ผมได้ชำระไปเมื่อวัน ที่ 2 สค 61 แต่ลืมว่าชำระไปแล้วจึงมาชำระผ่านแอพมือถืออีกครั้งวันที่ 24 สค 61 ซึ่งยังไม่ถึงกำหนดชำระ
แล้วเงินผมจะไปตัดยอดหนี้ไหมครับ 

Nedchanok Thongon
ตอบ : 3 กันยายน 2561 เวลา 14:40:30 : ชำระนี้ก่อนกำหนด

เงินที่ชำระเกินเข้าไปจะไปตัดยอดหนี้ให้ค่ะ ทั้งนี้ ผู้กู้สามารถตรวจสอบยอดหนี้ด้วยตนเองได้ที่นี่ คลิก

ปารัฎฐ์ กันลิกา
ตอบ : 6 กันยายน 2561 เวลา 16:38:57 : ชำระนี้ก่อนกำหนด

การชำระหนี้ภายในเดือนเดียวกันนั้น เงินที่ชำระไปในครั้งที่ 2 จะไปตัดเงินต้นคะ

แสดงความคิดเห็น

คุณต้องเป็นสมาชิกเท่านั้น จึงจะสามารถแสดงความคิดเห็นได้

.