เว็บบอร์ด

หัวข้อ: ได้รับจดหมายเรื่องให้ชำระ

ข้อความ
วราพร ห้าวหาญ
ตอบ : 4 กันยายน 2561 เวลา 18:40:58 : ได้รับจดหมายเรื่องให้ชำระ

ได้รับจดหมายให้ไปชำระ อยากสอบถามว่าเราสามารถผ่อนผันได้รึป่าวค่ะ พอดีว่ารายจ่ายตอนนี้ไม่พอค่ะ อยากจะแบ่งชำระเป็นเดือน จนครบของปีนี้ค่ะ อยากทราบว่าต้องทำเรื่องอย่างไรค่ะ ขอบคุณค่ะ

Nedchanok Thongon
ตอบ : 12 กันยายน 2561 เวลา 09:41:59 : ได้รับจดหมายเรื่องให้ชำระ

การขอผ่อนผันการชำระหนี้สามารถทำได้แต่จะต้องอยู่ในหลักเกณฑ์ที่ทางกองทุนฯ กำหนดไว้ คือ
1. ไม่มีรายได้
2. เป็นผู้มีรายได้น้อยกว่าเดือนละ 4,700 บาท
3. ประสบภัยพิบัติจากอัคคีภัย วาตภัยหรือจากภัยธรรมชาติอื่นๆ รวมถึงภัยจากสงคราม หรือจลาจล ซึ่งทรัพย์สินได้รับความเสียหายอย่างรุนแรง
 
โดยใช้เอกสารและอ่านรายละเอียดเพิ่มเติม คลิก 

แสดงความคิดเห็น

คุณต้องเป็นสมาชิกเท่านั้น จึงจะสามารถแสดงความคิดเห็นได้

.