เว็บบอร์ด

หัวข้อ: การโอนเงิน

ข้อความ
Warun Traisuwan
ตอบ : 14 ตุลาคม 2561 เวลา 12:32:15 : การโอนเงิน

เมื่ิอเดือน กย. โอนวันที่ 13 แต่ทำไมเดือนตุลา 13 พึ่งจะรอโอนคับ ทำไมเข้าไม่ตรงกับเดือนที่แล้ว งงมากคับ

แสดงความคิดเห็น

คุณต้องเป็นสมาชิกเท่านั้น จึงจะสามารถแสดงความคิดเห็นได้

.