เว็บบอร์ด

หัวข้อ: ค่าเทอมจ่ายล่วงหน้าแล้ว ทำไม กยศ.โอนเข้าบัญชีม.

ข้อความ
thanachet mantham
ตอบ : 7 พฤศจิกายน 2561 เวลา 23:36:32 : ค่าเทอมจ่ายล่วงหน้าแล้ว ทำไม กยศ.โอนเข้าบัญชีม.


คือผมได้จ่ายค่าเทอมไปแล้ว 1 เทอม ทางม.บอกว่าถ้า กยศ.เข้าค่าเทอมเขาก็จะโอนคืนแทนค่าเทอมที่จ่ายไปแล้ว พอเช็คสถานะ ทำไมทาง กยศ.โอนเข้าบัญชีม. ไม่ได้โอนเข้าบัญชีผู้กู้หรอครับ แล้วคนที่จ่ายค่าเทอมไปแล้ว จะได้คืนไหมครับ คืองง?

Nedchanok Thongon
ตอบ : 26 ธันวาคม 2561 เวลา 10:46:15 : ค่าเทอมจ่ายล่วงหน้าแล้ว ทำไม กยศ.โอนเข้าบัญชีม.

การโอนเงินค่าครองชีพ
กองทุนจะโอนเงินค่าครองชีพเดือนแรกให้กับผู้กู้ยืมภายใน 30 วัน นับจากวันที่สถานศึกษาทำการตรวจสอบและยืนยันใบลงทะเบียนกู้ยืมในระบบ e-Studentloan เรียบร้อยแล้ว และสถานศึกษาต้องจัดส่งเอกสารการกู้ยืมของผู้กู้ยืมที่ถูกต้องและครบถ้วนให้ธนาคารโดยเร็ว หากธนาคารไม่ได้รับเอกสารการกู้ยืมดังกล่าวภายใน 30 วัน กองทุนจะหยุดการโอนเงินค่าครองชีพของผู้กู้ยืมในเดือนที่ 2 
หมายเหตุ : กรณีได้รับเงินเดือนแรกแล้ว ผู้กู้ยืมที่ถูกระงับการโอนเงินตั้งแต่เดือนที่ 2 มีสาเหตุ ดังนี้
1. สถานศึกษาไม่ได้จัดส่งเอกสารสัญญา และ/หรือแบบลงทะเบียนเรียน/แบบยืนยันจำนวนค่าเล่าเรียน ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวเนื่องกับการศึกษา 
2. สถานศึกษาจัดส่งแล้ว แต่ธนาคารแจ้งให้สถานศึกษาแก้ไข หรือส่งเอกสารเพิ่มเติม
แนะนำให้ผู้กู้ยืมให้ติดต่อสถานศึกษาเพื่อตรวจสอบการจัดส่งเอกสารการกู้ยืมเงินให้ธนาคารนะคะ 

การโอนค่าเล่าเรียน
ค่าเล่าเรียนและค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวเนื่องกับการศึกษา กองทุนจะจ่ายเข้าบัญชีของสถานศึกษาหลังจากผู้บริหารและจัดการเงินให้กู้ยืมตรวจสอบสัญญา/แบบลงทะเบียนเรียน/แบบยืนยันค่าเล่าเรียน ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวเนื่องกับการศึกษา และค่าครองชีพว่าถูกต้องและครบถ้วนตรงกับข้อมูลที่ผู้บริหารและจัดการเงินให้กู้ยืมได้รับจากระบบ e-Studentloan 
หมายเหตุ : กรณีผู้กู้สำรองจ่ายก่อนแนะนำให้ผู้กู้ยืมติดต่อรับคืนกับสถานศึกษานะคะ

แสดงความคิดเห็น

คุณต้องเป็นสมาชิกเท่านั้น จึงจะสามารถแสดงความคิดเห็นได้

.