เว็บบอร์ด

หัวข้อ: เกรดไม่ถึง 2.00 กู้ต่อได้ไหม

ข้อความ
ศิรินุช ศรีภา
ตอบ : 19 พฤศจิกายน 2561 เวลา 18:32:56 : เกรดไม่ถึง 2.00 กู้ต่อได้ไหม

เกรดไม่ถึง 2.00 จะกู้ต่อได้ไหม เทอม 1/2561 จะกู้เทอมสองได้คะ

Nedchanok Thongon
ตอบ : 26 ธันวาคม 2561 เวลา 09:59:18 : เกรดไม่ถึง 2.00 กู้ต่อได้ไหม

ขึ้อยู่กับสถานศึกษาพิจารณาค่ะ เพราะคุณสมบัติผู้กู้ยืมได้กำหนดไว้ว่า "เป็นผู้ที่มีผลการเรียนดีหรือผ่านเกณฑ์การวัดและประเมินผลของสถาบันการศึกษา"

แสดงความคิดเห็น

คุณต้องเป็นสมาชิกเท่านั้น จึงจะสามารถแสดงความคิดเห็นได้

.