เว็บบอร์ด

หัวข้อ: เคยกู้กยศ แต่ดรอปเรียนไป จะกู้ กรอ ใหม่ได้ไหมครับ

ข้อความ
สิรธีร์ พิพิธกุล
ตอบ : 21 มกราคม 2562 เวลา 00:13:16 : เคยกู้กยศ แต่ดรอปเรียนไป จะกู้ กรอ ใหม่ได้ไหมครับ

เคยกู้ กยศ ที่รามไปเมื่อตอนปี 58 แล้วหยุดเรัยนไป

ตอนนี้กำลังชำระหนี้รายเดือนอยู่ แต่อยากกลับไปเรียน
จะสามารถกู้ต่อได้ไหมครับ 

** จะกู้ กรอ. ต่อ **

แสดงความคิดเห็น

คุณต้องเป็นสมาชิกเท่านั้น จึงจะสามารถแสดงความคิดเห็นได้

.